Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik kolektury
Kod: 421203
Synteza: Zawiera umowy na uczestniczenie grających w grach liczbowych lub zakładach wzajemnych, prowadzonych według obowiązującego regulaminu danej gry lub zakładu wzajemnego.
Zadania zawodowe: przyjmowanie od grających blankietów z zakładami na określoną grę lub zakład wzajemny oraz realizowanie zawarcia zakładów metodą bez użycia blankietu;
przyjmowanie opłat za zawarcie zakładów zgodnie z cennikiem dla danej gry lub zakładu wzajemnego;
odpowiednie postępowanie w razie konieczności unieważnienia blankietu;
wypłacanie wygranych niższego stopnia;
przyjmowanie reklamacji od grających w obowiązującym terminie i odpowiednie postępowanie w tym zakresie;
prawidłowe zabezpieczanie i przechowywanie środków pieniężnych;
zabezpieczanie przed kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi kuponów oraz dokumentacji związanej z działalnością kolektury;
sprzedaż materiałów i wydawnictw w zakresie świadczonych usług;
terminowe i prawidłowe rozliczanie finansowe z przyjętych zakładów, dokonanych wypłat i prowadzonej sprzedaży;
zachowanie w tajemnicy nazwisk grających i wysokości sum, jakie angażują w grę lub wygrywają;
uprzejma i fachowa obsługa grających, wyczerpujące i rzetelne udzielanie informacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę