Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik do spraw ewidencji ludności
Kod: 411002
Synteza: Wykonuje czynności związane z meldowaniem i wymeldowaniem osób oraz wydawaniem dowodów osobistych.
Zadania zawodowe: przyjmowanie zgłoszeń wymeldowań i zameldowań na pobyt stały i czasowy;
prowadzenie kartotek stałych mieszkańców oraz kartotek i książek meldunkowych osób przebywających czasowo;
dokonywanie wpisu o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy do dokumentów stwierdzających tożsamość;
przesyłanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu do innych właściwych oddziałów ewidencji ludności ;
zakładanie kart osobowych mieszkańców na podstawie odpisów skróconych aktów urodzenia;
nanoszenie danych dotyczących stanu cywilnego (urodzenia, zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu) z akt urzędowych na karty osobowe mieszkańców;
sprawdzanie we właściwym banku danych kompletności wprowadzenia danych z odpisów skróconych aktów urodzenia, aktualizowanie danych dotyczących zdarzeń meldunkowych oraz innych zdarzeń wynikających z akt urzędowych;
prowadzenie postępowania administracyjnego o wymeldowanie, zameldowanie i uchylenie czynności materialno-technicznych zgodnie z przepisami prawa;
wypisywanie dowodów osobistych;
prowadzenie archiwum dowodowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę