Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Promotor marki (trendsetter)
Kod: 333903
Synteza:
Promotor marki (trendsetter) tworzy trendy, nowe idee oraz jawnie lub niejawnie promuje markę/usługę/produkt.
Promotor marki (trendsetter) zajmuje się prognozowaniem trendów, tendencji w zakresie produktów i usług oraz marketingiem szeptanym w jego nowej, atrakcyjnej formie określanej jako „marketing rekomendacji”. Osoba zatrudniona w tym zawodzie odgrywa rolę „żywej reklamy”, a jej praca polega na nawiązywaniu i podtrzymywaniu na szeroką skalę kontaktów z ludźmi. Siłą własnej charyzmy przekonuje do marki/usługi/produktu potencjalnych klientów. Wspomaga w ten sposób wdrażanie nowych trendów w dziedzinach związanych z konsumpcją różnorodnych dóbr i usług. Używając w sposób niejawny technik wywierania wpływu, zachęca do zainteresowania się daną marką/usługą/ /produktem. Zadaniem promotora marki (trendsettera) jest wpływanie na postawy innych w taki sposób, aby odnieśli wrażenie, że sami, z własnej woli zainteresowali się marką/usługą/produktem. Celem działań promotora marki (trendsettera) jest uczynienie z lansowanej marki/ /usługi/produktu „obiektu pożądania” w środowisku potencjalnych konsumentów. Dlatego jego działania powinny być subtelne, najlepiej niezauważalne dla otoczenia, gdyż celem jest wykreowanie pozornie naturalnego trendu na konkretną markę/usługę/produkt.
Zadania zawodowe:
  • monitorowanie aktualnych trendów i tendencji w modzie oraz na rynku promowanych usług i produktów;
  • podtrzymywanie aktywności towarzyskiej, w tym stała obecność na portalach społecznościowych i uczestniczenie w ventach;
  • budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji z grupą konsumentów marki/usługi/produktu;
  • dbanie o wizerunek marki/usługi/produktu poprzez dbałość o wizerunek własny;
  • wykonywanie powierzonych zadań promocyjnych w uzgodnionym z pracodawcą miejscu i czasie;
  • prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań;
  • organizowanie pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i ergonomii.
Poziom wykształcenia promotora marki (trendsettera) może być zróżnicowany. W przypadku gdy zleceniodawca będzie chciał pozyskać konsumentów z danym wykształceniem, to od promotora marki (trendsettera) będzie wymagał adekwatnego poziomu wykształcenia. Warunkiem powodzenia w tym zawodzie jest bowiem nie tylko znajomość dziedziny, której dotyczą działania promocyjne, ale również porozumienie między potencjalnymi konsumentami a promotorem marki (trendsetterem). Dodatkowe wymagania zleceniodawcy, jak np. prawo jazdy, znajomość języków obcych, określony wiek, kondycja fizyczna, czy typ urody kandydata będą w każdym przypadku zależały od tego, do jakiej grupy konsumentów skierowana jest promowana marka/usługa/pro-dukt. Doświadczenie zdobywane w trakcie realizacji kolejnych zleceń podnosi poziom kompetencji promotora marki (trendsettera). Możliwe jest szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Konieczny jest stały rozwój osobisty i zawodowy, np. poprzez obserwację działań marketingowych firmy konkurencyjnej w stosunku do tej, dla której pracuje promotor marki (trendsetter).
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę