Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik do spraw pożyczek
Kod: 331202
Synteza: Odpowiada za obsługę procesu udzielania pożyczek w instytucji pożyczkowej nie będącej bankiem;
zajmuje się analizą dokumentów wymaganych w procesie pożyczkowym oraz rekomenduje decyzje dotyczące przyznawania pożyczki.
Zadania zawodowe: prowadzenie doradztwa oraz aktywna sprzedaż produktów pożyczkowych;
pozyskiwanie oraz utrzymywanie długofalowych relacji z klientami;
dokonywanie analizy dokumentów, oceny ryzyka, rekomendowanie decyzji dotyczących przyznania pożyczki;
prowadzenie pełnej obsługi związanej z pożyczkami, tj. ocena i analiza wniosków pożyczkowych, monitorowanie spłaty oraz redagowanie pism do pożyczkobiorców;
prowadzenie dokumentacji portfela pożyczkowego klientów;
uczestniczenie w akcjach sprzedażowych produktów pożyczkowych, tj. realizowanie kampanii marketingowych zgodnie z ustalonym planem marketingowym;
analizowanie efektywności prowadzonych działań promocyjnych oraz rekomendowanie zmian, a także optymalne dobieranie narzędzi promocyjnych w ramach akcji marketingowych;
analizowanie wyników i tworzenie raportów efektywności poszczególnych aktywności marketingowych na rzecz produktów pożyczkowych;
udział w opracowywaniu strategii i planów marketingowych dotyczących pożyczek;
monitorowanie rynku produktów finansowych i wpływanie na kształt oferowanych produktów pożyczkowych;
zarządzanie parametrami produktów finansowych oraz monitorowanie głównych wskaźników sprzedażowych;
tworzenie zestawień i analiz finansowych związanych z procesem pożyczkowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: uczestniczenie w procesie windykowania należności z tytułu niespłaconych pożyczek, prowadzenie podstawowych działań z zakresu windykacji, takich jak kontaktowanie się z klientem przez telefon, składanie wizyt u klienta itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę