Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik do spraw kredytów
Kod: 331201
Synteza: Odpowiada za aktywną sprzedaż kredytów gotówkowych oraz innych produktów bankowych;
zajmuje się przygotowywaniem i weryfikacją standardowych umów kredytowych i dokumentacji prawnej zabezpieczeń kredytu;
zapewnia sprawną obsługą klientów w zakresie oferowanych kredytów;
współpracuje z doradcami kredytowymi oraz właściwymi jednostkami w zakresie sprawnego administrowania kredytów.
Zadania zawodowe: realizowanie celów sprzedażowych poprzez aktywne sprzedawanie produktów bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów kredytowych;
aktywne poszukiwanie nowych klientów;
pozyskiwanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami w celu budowania pozytywnego wizerunku banku;
przygotowywanie i weryfikowanie warunków uruchomienia kredytów, umów kredytowych - konsorcjalnych, umów kredytowych finansujących projekty inwestycyjne oraz weryfikowanie i monitorowanie ustanawianych prawnych zabezpieczeń kredytu;
przygotowywanie wniosków kredytowych oraz dokonywanie wstępnej analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów ubiegających się o kredyt;
analizowanie wniosków kredytowych, w tym przeprowadzanie oceny zdolności kredytowej klienta, oceny transakcji kredytowej, proponowanych zabezpieczeń i ryzyka kredytowego oraz sporządzanie opinii kredytowych;
sporządzanie w procesie realizacji wniosków kredytowych analiz finansowych danych historycznych i projekcji oraz analiz branżowych w zakresie sytuacji firmy, jej produktów/usług oraz konkurencji;
sporządzanie dokumentacji kredytowej wraz z dokumentacją w zakresie zabezpieczeń;
rejestrowanie zabezpieczeń kredytowych w elektronicznym systemie bankowym;
przestrzeganie procedur bankowych i działanie zgodnie z polityką banku;
bieżące monitorowanie działania systemów alarmowych w placówce banku.
Dodatkowe zadania zawodowe: sporządzanie analizy krótko i długoterminowej strategii firmy lub grupy firm: np. strategii marketingowej, finansowej, inwestycyjnej, sprzedażowej oraz przedkładanie wniosków o kluczowym znaczeniu dla firmy o inwestycjach, przejęciach innych podmiotów gospodarczych, fuzjach, itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę