Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Perfuzjonista
Kod: 321102
Synteza: Przygotowuje aparaturę i przeprowadza krążenie pozaustrojowe oraz wspomaganie krążenia w ramach ścisłej współpracy z zespołem prowadzącym zabieg kardiochirurgiczny, hemofiltrację, mikrofiltrację oraz kontrolę pacjenta w okresie pooperacyjnym.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie aparatu do krążenia pozaustrojowego: aparatu płuco-serce, aparatu do oziębiania i grzania chorego, miksera bądź przepływomierza gazów medycznych;
 • przygotowywanie jednorazowego sprzętu: oxygeneratora, drenów, łączników, kaniuli, zestawu do hemofiltracji itp.;
 • przygotowywanie aparatury i sprzętu służącego do perfuzji oraz montaż i demontaż zestawu do krążenia pozaustrojowego (aseptyczne złożenie zestawu, wypełnianie i odpowietrzanie, zerowanie i kalibracja);
 • przygotowywanie potrzebnych w czasie perfuzji leków i płynów ustrojowych;
 • współdziałanie z lekarzem anastezjologiem w zakresie oceny stanu chorego;
 • przeprowadzanie krążenia pozaustrojowego zgodnie z obowiązującymi standardami praktyki w tym zakresie;
 • utrzymywanie ścisłej współpracy przed, podczas i po zabiegu z zespołem medycznym w zakresie prowadzenia krążenia pozaustrojowego, obsługiwanie aparatury medycznej (do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, biopompy, ECMO, sztucznej komory, aparatu Cllecaver i innych);
 • dokonywanie ciągłej oceny stanu pacjenta w trakcie operacji i po zabiegu;
 • dokonywanie ciągłej obserwacji funkcjonowania aparatury;
 • bieżące dokumentowanie każdej czynności wykonywanej w trakcie oraz po przeprowadzonym krążeniu pozaustrojowym;
 • dbałość o zapewnienie sprawności sprzętu i aparatury. 
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • udział w prowadzeniu oddychania pozaustrojowego u pacjenta (dorosłego lub dziecka);
 • prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji aparatury medycznej służącej do perfuzji. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę