Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pilot żeglugi śródlądowej
Kod: 315212
Synteza: Pełni funkcję doradcy kierownika statku, posiada bardzo dobrą znajomość drogi wodnej, na którą ma uprawnienia pilotowe.
Zadania zawodowe: sprawdzanie warunków nawigacyjnych na drodze wodnej - stanu wody, głębokości tranzytowej, warunków atmosferycznych itp.;
sprawdzanie wymiarów statku w celu porównania z warunkami nawigacyjnymi na drodze wodnej;
sprawdzanie ilości i rodzaju ładunku oraz dokumentów statku;
współpraca z kierownikiem statku, mająca na celu bezpieczną nawigację statku;
bezpośrednie sterowanie statkiem, po uzgodnieniu z kierownikiem statku, zależnie od warunków nawigacyjnych na drodze wodnej;
informowanie administracji żeglugi śródlądowej i administracji drogi wodnej o zauważonych przeszkodach na drodze wodnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji kierownika statku;
pełnienie funkcji kierownika zimowiska (zimowego postoju statków), kierownika koszarki (hotelu pływającego), przystani itp.;
pełnienie funkcji kierownika maszyn, jeżeli posiada dodatkowe kwalifikacje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę