Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
Kod: 313210
Synteza: Zajmuje się rozpoznawaniem i zabezpieczaniem miejsc zagrożonych obecnością materiałów wybuchowych i niebezpiecznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo; monitoruje teren ze względu na możliwość występowania materiałów wybuchowym i niebezpiecznych; odpowiada za oczyszczenie terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.
Zadania zawodowe:
  • rozpoznawanie rodzaju materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
  • zabezpieczanie miejsca zagrożonego w sposób zapewniający unieszkodliwienie lub niszczenie materiałów wybuchowych i niebezpiecznych w zależności od rodzaju i stopnia zagrożenia przy wykorzystywaniu specjalistycznego sprzętu do przenoszenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
  • rozminowywanie oraz wykrywanie przedmiotów metalowych w gruncie, rozpoznanie ich pod względem zagrożenia a następnie podejmowanie decyzji o wywozie i niszczeniu niewypałów i niewybuchów tj.: miny, pociski, bomby, amunicja, granaty, itp.;
  • przenoszenie „ręczne” małych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych do samochodu oraz przewożenie znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych do wyznaczonych miejsc unieszkodliwienia, niszczenia lub przechowywania;
  • sprawdzanie, czy w miejscu znalezienia nie występują inne materiały wybuchowe i niebezpieczne, w tym zawierające środki chemiczne;
  • współpraca z jednostkami policji oraz specjalistycznymi jednostkami sił zbrojnych przy przekazywaniu miejsca znalezienia, jeżeli wyczerpią się techniczne możliwości oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego;
  • sporządzanie i przekazywanie inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz z zestawieniem wykrytych i podjętych działań w celu unieszkodliwienia przedmiotów niebezpiecznych oraz dokumentacji fotograficznej i certyfikat wykonanej pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę