Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik obsługi bankomatów
Kod: 311906
Synteza: Odpowiada za kontrolę bankomatów zgodnie z procedurami bankowymi w tym zakresie;
zajmuje się monitorowaniem stanu działania bankomatów zlokalizowanych w danym regionie.
Zadania zawodowe: prowadzenie monitoringu rentowności bankomatów w regionie i raportowanie w tym zakresie;
przeprowadzanie audytów bankomatów w lokalizacjach: pomiary, dokumentacja fotograficzna, wizualizacje, ocena atrakcyjności i opłacalności oraz monitorowanie sprawności wszystkich elementów sieci bankomatów;
rozliczanie załadunków i rozładunków bankomatów;
prowadzenie ewidencji bankomatów;
administrowanie ekranami graficznymi w bankomatach;
sporządzanie raportów i analiz dotyczących bieżącej obsługi bankomatów;
udzielanie wsparcia klientom przy obsłudze bankomatów;
pozyskiwanie miejsc pod nowe lokalizacje bankomatów oraz negocjacji z przedstawicielami sieci handlowych i indywidualnymi właścicielami lokalizacji, a także przygotowywanie ofert handlowych;
sprawowanie nadzoru nad procesem instalacji bankomatów w danym regionie;
współpracowanie z firmami transportowymi i budowlano-montażowymi w zakresie posadowień i relokacji bankomatów;
utrzymywanie bieżących kontaktów z właścicielami lokalizacji już istniejących bankomatów;
współpraca z firmami ochroniarskimi w zakresie ochrony bankomatów.
Dodatkowe zadania zawodowe: uczestniczenie w realizacji nowych projektów z zakresu finansowych urządzeń samoobsługowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę