Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Prezenter telewizyjny
Kod: 265605
Synteza: Dokonuje analizy treściowej tekstu oraz prezentuje go, dbając o dobrą dykcję, właściwą impostację głosu oraz operując mimiką czy gestem.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się ze scenopisem, tekstem informacyjnym czy tekstem komentarza i sprawdzanie jego poprawności językowej;
- dokonywanie analizy treściowej tekstu;
- przeprowadzanie prób tekstowych i prób głosowych przed mikrofonem;
- właściwe przygotowywanie swojego wyglądu i ubioru;
- prezentacja tekstu lub wykonanie komentarza;
- dbałość o kulturę słowa, sprawność aparatu głosowego, dobrą dykcję, umiejętności odczytywania tekstów w językach obcych;
- dbanie o właściwą impostację głosu;
- umiejętne operowanie gestem i mimiką.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę