Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Poeta
Kod: 264103
Synteza: Zajmuje się działalnością w dziedzinie poezji i dramatu; tworzy utwory poetyckie, podejmując w swoich dziełach problematykę społeczną, psychologiczną, romantyczną, religijną, obyczajową itp.
Zadania zawodowe:
 • opisywanie przeżyć wewnętrznych, stanów psychicznych, doznań, refleksji
  i poglądów w formie wiersza, mające na celu oddziaływanie estetyczne
  i artystyczne na czytelników;
 • przygotowywanie formy literackiej do publikacji (poezji, dramatu)
  w czasopiśmie, gazecie, książce;
 • zgłaszanie inicjatywy wydawniczej, podpisanie umowy o wydanie dzieła lub wystawienie utworu na scenie;
 • współdziałanie z redaktorem publikacji polegające między innymi na nanoszeniu poprawek, korekcie tekstu itp.;
 • promowanie twórczości poetyckiej na zamówienie;
 • uczestniczenie w spotkaniach autorskich, uczestniczenie w konkursach poetyckich, udzielanie wywiadów na temat własnej twórczości, zamierzeń itp
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • promowanie twórczości młodych poetów, dramaturgów; recenzowanie ich twórczości na łamach prasy, w telewizji itp.;
 • uczestniczenie w życiu literackim w środowisku lokalnym, w działalności związków literatów, kołach twórców itp.
 • wypowiadanie się w ważnych sprawach dla kraju, narodu, ludzkości jako arbiter, intelektualista i artysta;
 • komentowanie ważnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych, literackich, społecznych i politycznych;
 • uprawianie publicystyki literackiej, komentowanie, ocenianie i informowanie o wydarzeniach społecznych, politycznych i artystycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę