Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
Kod: 222219
Synteza: Udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo-wychowawczych.
Zadania zawodowe:
 • koordynowanie pracy na stanowisku pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniem / wychowankiem w zależności od stanu zdrowia i rozwoju psychomotorycznego;
 • opracowanie i wdrażanie programów zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania;
 • koordynowanie i wykonywanie badań przesiewowych dzieci i młodzieży;
 • doradzanie w sprawach bezpieczeństwa ucznia w placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • udzielanie pierwszej pomocy medycznej;
 • identyfikowanie problemów zdrowotnych, społecznych i szkolnych ucznia / wychowanka;
 • doradzanie pielęgniarkom w środowisku nauczania i wychowania w zakresie zasad, metod i form opieki nad uczniem / wychowankiem;
 • współpraca z osobami funkcyjnymi szkoły oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w działaniach na rzecz zdrowia uczniów;
 • opracowanie, wdrażanie i monitorowanie standardów i procedur dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w placówkach nauczania i wychowania;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nauczanie zawodu pielęgniarki;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę