Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Prezes
Kod: 112017
Synteza: Zarządza i koordynuje całością działalności przedsiębiorstwa, spółki lub innej organizacji; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów długoterminowych; tworzy wizję i strategię działania przedsiębiorstwa; stoi na czele zarządu, reprezentuje interesy właścicieli, rady nadzorczej lub wspólników wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i opracowywanie wizji i strategii rozwoju przedsiębiorstwa/ organizacji;
 • realizowanie celów postawionych zarządowi przez właścicieli lub radę nadzorczą;
 • opracowywanie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych służących rozwojowi przedsiębiorstwa lub dostosowujących przedsiębiorstwo do warunków rynkowych;
 • monitorowanie i analizowanie wyników działania całego przedsiębiorstwa/ organizacji pod względem m.in. kosztochłonności, produktywności, realizacji umów itp.;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań operacyjnych wszystkich działów i podległych jednostek w ramach przedsiębiorstwa/ organizacji;
 • kierowanie podległym zespołem menedżerów i pracowników;
 • optymalizowanie i zarządzanie zasobami i kosztami firmy, w tym kapitałem ludzkim oraz zasobami materialnymi;
 • nadzorowanie realizacji budżetu całego przedsiębiorstwa/organizacji;
 • nadzorowanie systemu jakości całego przedsiębiorstwa/organizacji;
 • kreowanie i dbanie o utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa/ organizacji;
 • branie udziału w inicjatywach kształtujących pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa/ organizacji jako pracodawcy i podmiotu odpowiedzialnego społecznie;
 • reprezentowanie właścicieli (rady nadzorczej, wspólników lub akcjonariuszy) w stosunkach z pracownikami i otoczeniem;
 • nadzorowanie tworzenia planów szkoleń i planów rozwoju zawodowego podległych menedżerów i pracowników;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • nadzorowanie stosowania w przedsiębiorstwie zasad etyki, ergonomii, przepisów kodeksu spółek handlowych, bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie wizerunku firmy na zewnątrz.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę