Strona główna - Fundusze Europejskie


Logotypy Fundusze Europejskie

Ogłoszenie konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe....

Projekty własne

 Przejdź na górę