Strona główna - Fundusze Europejskie


Logotypy Fundusze Europejskie

Ogłoszenie konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2018.06.18 Druga Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.   Zmianie uległy: Regulamin konkursu – strona tytułowa – zmiana terminu...

Projekty własne

 Przejdź na górę