Działanie 6.1 RPO - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Działanie 6.1 RPO

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach prowadzonego naboru wniosków projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 9 lutego 2017 r. dokonano zmiany Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z EFS stanowiącej załącznik do ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na 2017 rok, w ramach Regionalnego...

Ogłoszenie o naborze projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2017

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 - Regionalny rynek pracy ; Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...

Na skróty

 Przejdź na górę