Działanie 6.1 RPO - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Działanie 6.1 RPO

Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza w trybie pozakonkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 - Regionalny rynek pracy; Działanie 6.1 – Aktywizacja...

Na skróty

 Przejdź na górę