Archiwum PO KL - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Aktualności

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez...

Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy

Na 13 lutego 2019 r. zaprosiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego. Tematem spotkania były m.in. kwestie związane z realizowanymi przez PUP projektami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego –...

Spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie na rozwinięcie działalności gospodarczej" - Żagań, 28.03.2018 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na rozwinięcie działalności gospodarczej, które odbędzie się 28 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:30 w Żaganiu. ...

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji - Gorzów Wielkopolski, 28.03.2018 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 28 marca 2018 r....

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2018

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez...

Pracownicy WUP na szkoleniu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 12 grudnia br. pracownicy wydziałów zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przebywać będą na szkoleniu zewnętrznym. Kontakt z Urzędem jest możliwy: pod nr....

Ostatnie umowy o dofinansowanie projektu podpisane w ramach konkursu RPO z 2017 r.

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2017 roku zostały zawarte cztery ostatnie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0002/17-00...

Piąta i szósta umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach konkursu RPO z 2017 r.

Informujemy, że w dniach 7 i 10 listopada 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0017/17-00 z...

Spotkanie w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00...

Trzecia i czwarta umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach konkursu RPO z 2017 r.

Informujemy, że w dniach 24 i 26 października 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0004/17-00 z...

Pierwsze umowy o dofinansowanie projektu podpisane w ramach konkursu RPO z 2017 r.

Informujemy, że w dniu 20 października 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0018/17-00 z...

Spotkanie informacyjne w WUP z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy

12 czerwca 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dotyczące między innymi spraw związanych z wykorzystaniem środków unijnych w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.   Naczelnik Wydziału Zarządzania PO WER pani Joanna Piątek omówiła stopień wykorzystania...

Zmiana harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 24 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020 na 2017 r. Zaktualizowany harmonogram dostępny jest tutaj: ...

Seminarium internetowe na temat niepełnosprawności

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i chciałbyś dowiedzieć się, co oferują Fundusze Europejskie? Przygotowujesz projekt i chciałbyś poznać wymogi dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością? Zapraszamy na webinarium. Już we wtorek 22 listopada o godz. 9.30 zapraszamy na kolejne z cyklu internetowych seminariów...

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym...

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w...

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr POWR.01.01.02-IP.25-08-P01/15. ...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - OP 6, 7, 8

Szanowni Państwo, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020 dla: 1. Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy w ramach Działań: 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach...

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020" zostały opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich: ...

Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ...

Trzecia zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza trzecią zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...

Zatwierdzone nowe dokumenty dla PO WER

Informujemy, że 27 marca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument zawiera między innymi ogólny opis Programu, a także opis działań i poddziałań, typów projektów, jakie będzie można realizować w poszczególnych...

Druga zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza drugą zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...

WUP na spotkaniu poświęconym dotacjom na założenie firmy

1 kwietnia br. pracownik Punktu Informacyjnego EFS działającego w naszym urzędzie brał udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Było to kolejne zebranie z cyklu „Środy z Funduszami dla…", tym razem przeznaczone dla osób planujących założyć...

Zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1...

Wyświetlanie 1 - 25 z 46 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Na skróty

 Przejdź na górę