Działanie 6.1 RPO - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Działanie 6.1 RPO

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach prowadzonego naboru wniosków projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2017

Na skróty

 Przejdź na górę