Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Aktualności

Barometr zawodów 2019

W 2018 roku została przeprowadzona czwarta edycja badania Barometr zawodów na terenie wszystkich powiatów województwa lubuskiego. Wyniki badania można przeglądać i analizować w przystępnej formie na stronie barometrzawodow.pl . Po raz kolejny do współpracy zaproszono agencje doradztwa personalnego (do paneli odbywających...

Zaproszenie na zajęcia

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urządu Pracy w Zielonej Górze zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy na spotkania z doradcami zawodowymi. 10 stycznia 2019 r. zajęcia warsztatowe pod tytułem: „Ja na rynku pracy" poprowadzi Beata Kluj doradca zawodowy CIiPKZ. Następne zajęcia z tego...

Bezrobocie w grudniu 2018 roku w Lubuskiem

W grudniu 2018 r. odnotowaliśmy w województwie lubuskim wzrost liczby bezrobotnych o 525 osób. W porównaniu do końcówki 2017 roku liczba zarejestrowanych osób pozostających bez pracy była mniejsza o 2397, czyli o 9,7%.   Na koniec2018 roku w rejestrach urzędów pracy było 22.208 osób. W grudniu br. liczba bezrobotnych...

Przypomnienie dla agencji zatrudnienia

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o promocji, agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w...

Zgłoszenie kontynuacji działalności instytucji szkoleniowych województwa lubuskiego w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Na podstawie § 20 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265, z późn. zm.) oraz w oparciu o § 4 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014r. poz. 781) Wojewódzki Urząd Pracy w...

Zasady opiniowania przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy kierunków kształcenia

  Załącznik do Uchwały Nr 28/2018 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 6 grudnia 2018 roku   Zasady opiniowania przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy kierunków kształcenia   Dyrektor Szkoły (lub uprawniona osoba) prowadzącej kształcenie zawodowe składa prośbę o zaopiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku...

Bezrobocie w listopadzie 2018 roku w Lubuskiem

W listopadzie br. odnotowaliśmy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 308 osób. Rok temu w listopadzie z rejestrów ubyło 269 osób. Mimo to w stosunku do listopada 2017 r., liczba  bezrobotnych zmniejszyła się o 2488 osób, czyli o 10,3%. Obecnie mamy zarejestrowane 21 683 osoby bezrobotne. W listopadzie br....

Piąte posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2018 roku

6 grudnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (WUP) odbyło się piąte, ostatnie w tym roku i w kadencji 2014-2018 posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP).   W obradach uczestniczył wicemarszałek Łukasz Porycki, który podsumował czteroletnią pracę członków WRRP i podziękował za...

Coroczne spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego

W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze odbyło się, 3 grudnia br., coroczne spotkanie partnerskie członków Forum Poradnictwa Zawodowego województwa lubuskiego. Tym razem okazję do podsumowania naszej działalności stworzyła  na UZ, Lila Smoła z Akademickiego Biura Karier, które jest partnerem Forum od...

Projekt LPD/Z 2019 przygotowany do konsultacji społecznych

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze 30 listopada 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 (LPD/Z). Otworzył je sekretarz zespołu – Edwin Gierasimczyk, naczelnik Wydziału Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy (RP WUP)....

Wyświetlanie 1 - 10 z 449 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę