Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Aktualności

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że 12 grudnia br. pracownicy wydziałów zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przebywać będą na szkoleniu zewnętrznym. Kontakt z urzędem jest możliwy: pod nr. tel. ...

Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w tym roku

8 grudnia 2017 roku odbyło się ostatnie, szóste w tym roku, posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które prowadziła Maria Chrucka-Krzeszowska - wiceprzewodnicząca WRRP. Powitała ona zaproszonych na spotkanie członków Rady oraz gości. Na spotkaniu obecni byli również Anna Urbaniak - wicedyrektor ds. funduszy europejskich...

Podsumowanie działalności partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego

W dniach 4-5 grudnia br. odbyło się coroczne dwudniowe spotkanie członków Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Poradnictwa Zawodowego Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego. Do partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego należy obecnie około 90 instytucji samorządowych, edukacyjnych, organizacji społecznych i innych...

Piąte posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku

6 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (WUP) odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP). Spotkanie rozpoczął przewodniczący rady - Jerzy Stawski, który przywitał Romualda Gawlika – wicemarszałka województwa lubuskiego, przybyłych członków WRRP, dyrektorów i przedstawicieli szkół,...

Bezrobocie w Lubuskiem na koniec listopada 2017 roku

Na koniec listopada 2017 roku w Lubuskiem zarejestrowanych  było 24.173 bezrobotnych. Ich liczba w ostatnim miesiącu zmniejszyła się o 267 osób (głównie wśród kobiet – 215). W analogicznym miesiącu 2016 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 134 osoby.   Od początku roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o...

Spotkanie partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego

Spotkanie partnerów branżowego partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego odbyło się w Zielonej Górze w hotelu Ruben. Na spotkaniu obecni byli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, urzędu marszałkowskiego, uczelni wyższych i szkół zawodowych. Uczestników...

Szkolenia dla pracowników urzędów pracy

29 i 30 listopada 2017 roku doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili szkolenie pt. „Dokumenty aplikacyjne, czyli jak zareklamować siebie" dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. Tematyka szkolenia: znajomość dokumentów...

Informacja po spotkaniu branżowego partnerstwa lokalnego na rzecz badań rynku pracy

23 listopada 2017 roku w Hotelu Ruben w Zielonej Górze odbyło się coroczne spotkanie branżowego partnerstwa lokalnego na rzecz badań rynku pracy. Tematem przewodnim były migracje i zatrudnienie cudzoziemców w województwie lubuskim.   Jako pierwszy głos zabrał Piotr Kułyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wystąpienie...

Praca w Niemczech!

Harmonogram spotkań z niemieckim doradcą EURES na rok 2018:   Zielona Góra Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Wyspiańskiego 15, pok. 14 parter (10.00-12.00) 09.01.2018 06.03.2018 08.05.2018 03.07.2018   Rejestracja drogą telefoniczną 0048 68 4567709 lub 0048 68 4567707 Lub drogą mailową ...

Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbędzie się, w dniach 4-5 grudnia  2017 roku, coroczne spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego. Zapewniamy wykłady , które przybliżą tematykę projektów realizowanych w ramach doradztwa zawodowego, dualnego systemu kształcenia zawodowego w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 368 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę