Partnerstwo lokalne na rzecz kształcenia ustawicznego - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Partnerstwo lokalne na rzecz kształcenia ustawicznego

Spotkanie w ramach partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego

1 grudnia 2016 roku w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze odbyło się spotkanie pt.:  „Kształcenie dziś i jutro". Na spotkaniu obecni byli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, urzędu marszałkowskiego, uczelni wyższych i szkół zawodowych. Uczestników spotkania...

Spotkanie w ramach partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego

9 grudnia 2015 roku w hotelu Aura w Zielonej Górze odbyło się spotkanie „Uzyskiwanie kwalifikacji w kontekście rynku pracy". Na spotkaniu obecni byli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, urzędu marszałkowskiego, kuratorium oświaty, uczelni wyższych i szkół...

Wsparcie kształcenia ustawicznego w procesie zmian

25 czerwca 2014 r. w Lubuskiej Komendzie Wojewódzkiej OHP w Zielonej Górze (LWK OHP) odbyło się spotkanie nt.: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w procesie zmian". Na spotkaniu obecni byli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, urzędu marszałkowskiego,...

Dyskusja o kształceniu i potrzebach rynku pracy

18 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie pod tytułem: „Dostosowywanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy" w ramach partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.   Obecnych na spotkaniu przedstawicieli władz samorządowych, administracji...

Spotkanie w ramach partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego

20 czerwca 2012 r. w Centrum Biznesu w Zielonej Górze odbyło się spotkanie nt.: „Reformy kształcenia zawodowego". Celem spotkania było przedstawienie współzależności między edukacją, a rynkiem pracy, ukazanie zmian jakie niesie za sobą reforma szkolnictwa zawodowego oraz przedstawienie dobrych praktyk, w tym koncepcji...

Wykształcenie a wymagania rynku pracy

16 czerwca 2011 r. w hotelu Amadeus w Zielonej Górze odbyło się spotkanie na temat.: „Wykształcenie a wymagania rynku pracy".   We współczesnej gospodarce coraz bardziej istotne jest powiązanie edukacji zawodowej z potrzebami gospodarki. Kwestie te nabierają szczególnego znaczenia w nowoczesnych społeczeństwach, w...

Od kompetencji do kwalifikacji

16 czerwca 2010 r. w hotelu Amadeus w Zielonej Górze odbyło się spotkanie partnerstwa lokalnego  na rzecz kształcenia ustawicznego na temat: „Od kompetencji do kwalifikacji".   Celem spotkania było wskazanie współzależności między wykształceniem, oferowanym przez szkoły, a rynkiem pracy i jego aktualnymi potrzebami....

Partnerzy rynku pracy

17 grudnia 2009 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji i podmiotów działających na rzecz rynku pracy. Obecni byli m.in.: dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, przedstawiciele izb rzemieślniczych, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, Okręgowego inspektoratu...

Efekty spotkania branżowego partnerstwa lokalnego

1 września 2009 r. w Zajeździe Pocztowym w Zielonej Górze odbyło się spotkanie na temat.: „Wyzwań dla rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim w perspektywie długoterminowej".   Celem spotkania było wypracowanie wspólnych rozwiązań, przez instytucje rynku pracy oraz podmioty działające na rzecz...

Spotkanie partnerskie w ramach Lubuskiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia

W dnaich 11-12 marca 2009 roku w Wiechlicach odbywa się kolejne spotkanie partnerskie w ramach Lubuskiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia. Tym razem dotyczyć będzie prowadzenia dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego pracowników i poszukujących pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę