Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Doradca 2000

Zamiatacz

Kod: 961303
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy zamiatacza jest zamiatanie i sprzątanie ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, przejść podziemnych, tuneli. Do podstawowych zadań należy: zamiatanie śmieci, niedopałków z chodników i rynsztoka (np. przy przystanku autobusowym), wokresie jesienno-zimowym usuwanie leżących liści, zgarnianie śniegu i błota, skuwanie warstwy lodu pokrywającego chodnik dla pieszych. Ponadto (przez cały rok) zamiatacz opróżnia uliczne kosze na śmieci oraz usuwa błoto z rynsztoka, aby umożliwić spływanie wody do studzienek ściekowych w jezdni. Zimą do obowiązków zamiatacza należy posypywanie chodników, przystanków piaskiem w celu umożliwienia przechodniom bezpiecznego korzystania z wymienionych miejsc, okresowo zamiatacz uzupełnia zapas piasku w skrzyniach, wysypując go z worków dostarczonych samochodemprzez firmę oczyszczającą. W dużych miastach zamiatacze sprzątają przejścia podziemne, dworce kolejowe oraz tunele drogowe, w przypadku przejść podziemnych praca jest niekiedy zmechanizowana - używa się małych zamiatarek napędzanych silnikiem spalinowym - wykonujących jednocześnie zamiatanie i zmywanie posadzki hali dworcowej lub (tylko w Warszawie) stacji metra. Zwykle podstawowymi narzędziami pracy zamiatacza są proste narzędzia ręczne: łopata, miotła, szczotka, wiadro, szufelka na śmieci i ew. skrobaczka do kruszenia lodu. Choć wymienione czynności zamiatacz wykonuje samodzielnie na powierzonym mu odcinku pracy, jest on zawsze członkiem kilkuosobowego zespołu-brygady, w skład którego wchodzą zwykle: kierowca wozu, brygadzista - bezpośredni zwierzchnik i kontroler oraz kilku zmiataczy. Brygadzista rozdziela zadania, po zakończeniu pracy na danym odcinku, obejmującym np. kilka przystanków, zamiatacz opróżnia kosze na śmieci do pojemników na samochodzie, sprawdza ilość piasku w skrzyni, a następnie samochodem udaje się na następny powierzony mu odcinek do sprzątania. W czasie, gdy zamiatacz sprząta, samochód z przedsiębiorstwa rozwozi innych zamiataczy na stanowiska, a następnie wraca po skończeniu przez nich pracy. W okresie zimowym zamiatacze ładują na kontener lub bezpośrednio na platformę sterty śniegu uprzednio zmiecione z przystanku lub chodnika. W przypadku sprzątania przejść podziemnych prócz zamiatania zamiatacz usuwa zanieczyszczenia z posadzki i schodów za pomocą wody ze środkiem zmywającym, następnie przeciera je do sucha czystą szmatą; pracę ułatwia niewątpliwie użycie zamiatarek mechanicznych - szybszych i wydajniejszych w działaniu. W prywatnych firmach oczyszczających zamiatacz na specjalne zlecenie może sprzątać także hale fabryczne, magazyny, parkingi - sytuacje takie należą do rzadkości, gdyż w takich obiektach czynności sprzątania wykonują zwykle stróże lub wyznaczeni sprzątacze.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę