Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Doradca 2000

Zdobnik szkła

Kod: 731610
Inna nazwa zawodu: kugler, szajbiarz, grawer

Zadania i czynności

Głównym celem pracy zdobnika szkła jest podwyższenie własności estetycznych wyrobów szklanych. Uzyskuje się to przez zdobienie powierzchni ukształtowanych i wykończonych wyrobów. Zdobieniu poddaje się głównie szkło gospodarcze i oświetleniowe.

W zawodzie tym istnieją specjalizacje wynikające ze stosowanych technik i procesów zdobienia. Każdy zdobnik w ramach swojej specjalności może zajmować się różnymi rodzajami zdobień. W większości hut szkła gospodarczego wykonuje się zdobienia metodą mechaniczną i chemiczno-mechaniczną. Prace te wykonują zdobnicy-szlifierze szkła, zwani potocznie kuglerami, szajbiarzami, grawerami.

Do zadań szlifierza należy zdzieranie, gładzenie i polerowanie powierzchni oraz obrzeży wyrobów za pomocą szlifierek o określonej konstrukcji, materiałów ściernych i wody. W analogiczny sposób wykonują oni także szlifowanie szkła. Szajbiarzom powierza się z reguły szlifowanie płaszczyzn szkła. Kuglerom, szlifierzom o wyższych kwalifikacjach zawodowych, powierza się rzeźbienie powierzchni wyrobów przy użyciu szlifierek. W procesie rzeźbienia wyróżniamy czynności: znaczenia, rzeźbienia i polerowania. Grawerom, z reguły szlifierzom o najwyższych kwalifikacjach i uzdolnieniach artystycznych, powierza się rzeźbienie lub ręczne rytowanie złożonych, artystycznych dekoracji. Wykonują te prace wykorzystując precyzyjne szlifierki wrzecionowe lub wiertarki z giętkim wałem. Z procesem tym często związane jest trawienie rytowanych wzorów. Proces rzeźbienia i rytowania jest wieloetapowy i polega na powtarzalnym i dokładnym odwzorowaniu układu linii lub figur modelu na powierzchni wyrobu szklanego.

Drugą ważną grupę zdobników, zajmujących się wykańczaniem form szkła gospodarczego i oświetleniowego, stanowią malarze szkła. Ich praca polega na nanoszeniu na powierzchnię wyrobów różnego rodzaju farb za pomocą pędzli, stempli lub aerografów. W zależności od rodzaju zastosowanych materiałów zdobniczych jest to: malowanie ręczne nietrwałe i trwałe farbami szkliwnymi, lustrami lub farbami brokatowymi, łuszczenie klejem, lazurowanie, iryzowanie, metalizowanie sposobem malarskim lub galwanicznym.

Kolejną grupę zdobników stanowią operatorzy maszyn, którzy obsługują automaty lub półautomaty sitodrukowe. Do grupy tej możemy zaliczyć także pracowników obsługujących matownice próżniowe i sprężarkowe służące do malowania mechanicznego oraz maszyny do rytowania, giloszownice i pantografy oraz automaty do rzeźbienia

Zanikającą specjalnością jest zdobienie kalkomanią, które polega na naklejaniu gotowych dekoracji na powierzchnię szkła.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę