Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Doradca 2000

Zegarmistrz

Kod: 731106
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Celem pracy zegarmistrza jest naprawa i konserwacja zegarków i zegarów. Wśród nich są zegary zabytkowe, ścienne, kominkowe, szafkowe, wieżowe, zegarki kieszonkowe, naręczne, budziki i inne czasomierze powszechnego użytku, zarówno mechaniczne jak i elektroniczne, elektryczne i kwarcowe.

Praca zegarmistrza obejmuje wiele skomplikowanych czynności,o ich wyborze decyduje rodzaj uszkodzenia mechanizmu zegarowego, jak również jego wymiary.

Ze względu na dużą różnorodność zegarów istnieje specjalizacja w tym zawodzie. Jedni zegarmistrze zajmują się na przykład tylko zegarami zabytkowymi: ścienne, kominkowe, wieżowe, szafkowe, robione przed laty ręcznie, w artystycznych, rzeźbionych obudowach z drewna, marmuru lub kamienia, mówimy o nich: ,,zegarmistrz – konserwator zegarów zabytkowych”. Inni zajmują się naprawą zegarków i zegarów nowoczesnych, elektrycznych, elektronicznych ikwarcowych. Niektórzy zegarmistrze podejmują się napraw wszelkich czasomierzy codziennego użytku. Specjalizacja nie zmienia zasadniczego zakresu zadań. i obowiązków zegarmistrza. Do zadań tych należy: przyjmowanie zleceń od klientów na wykonanie usługi, ustalanie przyczyny uszkodzenia mechanizmów zegarowych; demontowanie – montowanie mechanizmów zegarowych; wykonywanie nowych części; przeprowadzanie prób działanie zegarków po naprawie, dokonywanie rozliczenia kosztów usług w zakresie napraw.

Przy naprawianiu i wymienianiu uszkodzonych części mechanizmów zegarowych, szczególnie zegarów mechanicznych, zegarmistrz wykorzystuje znajomość wielu podstawowych operacjizakresu mechaniki precyzyjnej jak: piłowanie, toczenie, wiercenie, szlifowanie, docieranie, wykonywanie wgłębień czy nacinanie gwintów.

Podczas pracy zegarmistrz używa różnego typu narzędzi podręcznych i mechanicznych, wśród nich narzędzia takie jak pęseta, lupa, wkrętaki, oliwiarka, wiertarka zegarmistrzowska, szczypce, czyszczarka, wibrograf i inne.

Zegarmistrz używa w swojej pracy kompozycji płynów do czyszczenia mechanizmów zegarowych, płyny te robione są na bazie amoniaku; w niektórych przypadkach używa również benzyny oczyszczanej oraz oliwki o różnym zagęszczeniu.

Konserwacja zegarów antycznych, zabytkowych, wymaga odpowiedniej znajomości rzemiosł artystycznych, chociażby przy renowacji obudów ze złoconego brązu, kamieni czy drewna. Zaś dorobienie brakującej lub uszkodzonej części musi uwzględniać charakter oraz styl epoki w jakiej zegar został wykonany.

Zegarmistrz specjalizujący się w naprawie zegarków naręcznych gdzie stale wprowadza się nowe rozwiązania techniczne – uzupełnia swoją wiedzę studiując zagraniczną literaturę fachową oraz uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez cech.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę