Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Doradca 2000

Zabiegowy balneologiczny

Kod: 532905
Inna nazwa zawodu: łazienkowa/y

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie tym mogą podjąć pracę osoby po dłuższej przerwie bądź takie, które późno zdobyły kwalifikacje, jednak nie przekroczyły 50 roku życia. Jest także możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych na stanowiskach pracy chronionej (masażystów niedowidzących oraz z ograniczoną dysfunkcją kończyn dolnych).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę