Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Doradca 2000

Zabiegowy balneologiczny

Kod: 532905
Inna nazwa zawodu: łazienkowa/y

Wymagania psychologiczne

Ze względu na stały kontakt z pacjentem w trakcie wykonywanej pracy, niezbędną cechą jest łatwość jego nawiązywania, wysoka kultura osobista i takt. Spostrzegawczość, umiejętność myślenia i podejmowania natychmiastowych decyzji oraz szybkie tempo pracy połączone z łatwością przestawiania się z czynności na czynność, to również niezbędne cechy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę