Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Doradca 2000

Zabiegowy balneologiczny

Kod: 532905
Inna nazwa zawodu: łazienkowa/y

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Praca zabiegowego balneologicznego odbywa się w zakładach fizykoterapii mieszczących się w przychodniach specjalistycznych, oddziałach sanatoryjnych, uzdrowiskach, pijalniach wód mineralnych, które mieszczą kilka lub kilkanaście stanowisk pracy.W związku z tym istnieje koniecznośćprzestawiania się z jednej czynności na drugą w bardzo szybkim tempie, co może być uciążliwością w codziennej pracy. Charakterystyczną właściwością tego środowiska pracy są: zmienna temperatura, duża wilgotność powietrza i szkodliwe stężenie substancji (np. siarkowodoru, radonu) w czasie stosowania kąpieli leczniczych. Istnieje również zwiększone ryzyko upadków i złamań kończyn.

warunki społeczne

Praca ta ma charakter indywidualny i samodzielny w sposobach i metodach wykonywania czynności. Jednak zabiegowemu stale towarzyszy intensywny kontakt z pacjentami. Może to pociągać za sobą, ale nie powinno, ryzyko powstania konfliktów.

warunki organizacyjne

Zabiegowy gabinetu balneologicznego pracuje tylko w dni powszednie w systemie dwuzmianowym 3 - 6 godzin dzienne.Istnieje możliwość oddelegowania służbowego do innych placówek na terenie dzielnicy, w której pracuje. Obowiązuje go ubranie ochronne (fartuch, obuwie gumowe) w trakcie przygotowania i wykonywania zabiegów. Pracownik gabinetu balneologicznego spełnia rolę podwładnego,zatem podlega nadzorowi i kontroli przełożonych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę