Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Szczegółowe informacje na temat projektów dla osób w wieku 15-29 lat

Szanowni Państwo, Informujemy, iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze poświęconej Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój znajdują się szczegółowe informacje na temat projektów dla osób w wieku 15-29 lat. Zapraszamy do zapoznania się z projektami oraz do udziału w nich. ...

Korekta listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój wyraziła zgodę na nadkontraktację środków w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy korektę listy projektów, które spełniły...

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę projektów, które spełniły...

Nakręć się na sukces – konkurs z nagrodami

Ministerstwo Rozwoju oraz portal Interia.pl ogłosiły konkurs, dzięki któremu można wypromować swój biznes czy ciekawy pomysł zrealizowany dzięki Funduszom Europejskim. Aby wziąć w nim udział, do 15 października 2016 r. należy wysłać film opowiadający o tym pomyśle, nakręcony telefonem komórkowym, kamerą, aparatem...

Kolejna korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

Przedstawiamy skorygowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z...

Wzór oświadczenia uczestnika projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szanowni Państwo, w związku z rekomendacją z audytu Komisji Europejskiej dotyczącą konieczności zapewnienia weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektów Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) przesłała wzór oświadczenia...

Ostatnia - dwunasta umowa o dofinansowanie w ramach naboru PUP w 2016 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o ostatniej zawartej umowie o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr POWR.01.01.02-IP.25-08-P02/16 ...

Jedenasta umowa o dofinansowanie w ramach naboru PUP w 2016 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o przedostatniej zawartej umowie o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr POWR.01.01.02-IP.25-08-P02/16 ...

Kolejna umowa o dofinansowanie w ramach naboru PUP w 2016 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o kolejnej zawartej umowie o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr POWR.01.01.02-IP.25-08-P02/16. ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym, IP zamieszcza listę...

Kolejna umowa o dofinansowanie w ramach naboru PUP w 2016 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o kolejnej zawartej umowie o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr POWR.01.01.02-IP.25-08-P02/16 ...

Pierwsze umowy w ramach naboru PUP w 2016 podpisane

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o zawartych umowach o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr POWR.01.01.02-IP.25-08-P02/16 Załączniki ...

Wojewódzki Urząd Pracy na Targach Pracy

Pracownicy Punktu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Pracy 16 marca br. uczestniczyli w Targach Pracy, które zorganizowało Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stoisko WUP reprezentowało również Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz sieć Eures. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów,...

Zaktualizowany plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Szanowni Państwo, osobami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach zaktualizowanych Gwarancji dla młodzieży, są osoby młode w wieku 15-29 lat (określane mianem NEET-s), które spełniają łącznie trzy warunki: nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą. Wśród adresatów Gwarancji dla młodzieży w Polsce, należy wyróżnić...

Zmiana nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków powiatowych urzędów pracy z dnia 28 stycznia 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza zmianę do ogłoszenia z 28 stycznia 2016 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2016 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę