Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Finał konkursu fotograficznego

10 września 2018, organizatorzy Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, tj.: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Zespół Interwizji Poradnictwa Zawodowego i Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprosili młodzież klas ósmych szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjum do...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Poniżej zamieszczamy listę projektów, które spełniły kryteria...

Trzecia Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 19 lipca 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.     Zmianie uległy: Regulamin konkursu – strona tytułowa – II tura konkursu – anulowana, Regulamin konkursu, Ogłoszenie o konkursie – II tura konkursu –...

Druga Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.     Zmianie uległy: Regulamin konkursu – strona tytułowa – zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów - II runda Regulamin konkursu, Ogłoszenie...

Pierwsza Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 15 maja 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.     Zmianie uległy: Regulamin konkursu – strona tytułowa – zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów - II runda Regulamin konkursu, Ogłoszenie o...

Opublikowany został wykaz zawodów

Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr XLIII/644/18 z 26 marca 2018 r. określił wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę. Powyższa...

Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że  11 kwietnia w godzinach od 13.00 do 17.00 będzie miał miejsce Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy. Wydarzenie jest organizowane przez  niemiecki urząd pracy Agentur für Arbeit we Frankfurcie nad Odrą i odbywa się w ich siedzibie przy Heinrich von Stephan Straße 2,...

Absolwent 2018 w Gorzowie Wlkp.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim  po raz XVI uczestniczyło w  Targach Edukacyjnych ABSOLWENT które odbywały się w dniach 13-14 marca br., w hali OSiR w Gorzowie Wielkopolskim. Impreza miała na celu zapoznanie maturzystów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe....

XVI Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2018

Zapraszamy do odwiedzenia XVI edycji Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2018. To impreza głównie dla maturzystów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz studentów. Targi odbędą się w: Zielonej Górze 6-7 marca 2018 r . w hali Liceum Ogólnokształcącego nr VI przy ul. Swiętych Cyryla i Metodego 9, Gorzowie...

Komisja Europejska nas chwali

Ukazał się czwarty, w tym roku,  numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Jest on poświęcony problematyce ekonomii społecznej. Rozpoczynamy wywiadem z wicemarszałkiem Romualdem Gawlikiem, który przekazuje słowa uznania członków Komisji Europejskiej za efekty w tworzeniu podmiotów...

Podsumowanie działalności partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego

W dniach 4-5 grudnia br. odbyło się coroczne dwudniowe spotkanie członków Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Poradnictwa Zawodowego Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego. Do partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego należy obecnie około 90 instytucji samorządowych, edukacyjnych, organizacji społecznych i innych...

Młodzi w biznesie społecznym

23 listopada 2017r. w siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze odbyło się spotkanie sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej oraz seminarium pt. "Młodzi w biznesie społecznym".   Spotkanie prowadziły: Ewa Stojanowska –przewodnicząca Rady Programowej Partnerstwa oraz Katarzyna...

Sukces gorzowskich doradców zawodowych

Gra miejska z zakresu rynku pracy i poradnictwa zawodowego "Młodzież na START" była efektem półrocznej intensywnej pracy doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Interwizji Poradnictwa Zawodowego i Zespołu ds. Monitorowania i Ewaluacji Forum Poradnictwa Zawodowego. Wspólna...

Zostań żołnierzem. Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze prowadzi nabór na I turnus służby przygotowywawczej  w kopusie szeregowych, który rozpocznie się 8 stycznia, a zakończy 27 kwietnia 2018 roku. To propozycja dla osób pełnoletnich, z kategorią zdrowia A i niekaranych sądownie. W czasie szkolenia kandydaci otrzymają bezpłatne...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę