Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Ostatnie umowy w ramach naboru PUP w 2017 podpisane

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informacje o zawarciu ostatnich trzech umów o dofinansowanie projektów w ramach naboru wniosków powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2017/2018. Załączniki ...

Dziewiąta umowa w ramach naboru PUP w 2017 podpisana

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informacje o zawarciu dziewiątej umowy o dofinansowanie projektu w ramach naboru wniosków powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2017/2018. Załączniki Informacja...

Kolejne umowy w ramach naboru PUP w 2017 podpisane

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informacje o zawarciu kolejnych czterech umów o dofinansowanie projektów w ramach naboru wniosków powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2017/2018.   Załączniki ...

Zachęcamy osoby młode do uczestnictwa w projektach

Prezentujemy kolejne oferty projektów:   1. Competence Training & Coaching zaprasza do udziału w projekcie pt: "WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ" Plakat Competence Ulotka Competence   2. ICT Artur Olesiński zaprasza do udziału w projekcie pt: "Nie bądź NEET, wejdź na rynek pracy." Plakat ICT   3....

Pierwsze umowy w ramach naboru PUP w 2017 podpisane

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informacje o zawarciu pierwszych czterech umów o dofinansowanie projektów w ramach naboru wniosków powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2017/2018.   Załączniki ...

Zapraszamy osoby młode do wzięcia udziału w projektach

Przypominamy, że w województwie lubuskim w ramach PO WER realizowane są projekty przeznaczone dla osób do 29 roku życia, które nie mają pracy. Uczestnicy mogą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje na szkoleniach, wziąć udział w stażach, praktykach, skorzystać z doradztwa zawodowego. Pomoc jest bezpłatna i dopasowana do...

Szczegółowe informacje na temat projektów dla osób w wieku 15-29 lat

Szanowni Państwo, Informujemy, iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze poświęconej Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój znajdują się szczegółowe informacje na temat projektów dla osób w wieku 15-29 lat. Zapraszamy do zapoznania się z projektami oraz do udziału w nich. ...

Korekta listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój wyraziła zgodę na nadkontraktację środków w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy korektę listy projektów, które spełniły...

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę projektów, które spełniły...

Nakręć się na sukces – konkurs z nagrodami

Ministerstwo Rozwoju oraz portal Interia.pl ogłosiły konkurs, dzięki któremu można wypromować swój biznes czy ciekawy pomysł zrealizowany dzięki Funduszom Europejskim. Aby wziąć w nim udział, do 15 października 2016 r. należy wysłać film opowiadający o tym pomyśle, nakręcony telefonem komórkowym, kamerą, aparatem...

Sytuacja młodzieży na rynku pracy województwa lubuskiego w 2015 r.

Grupą, na którą należy zwrócić szczególną uwagę na rynku pracy są osoby młode. W związku z wydłużającym się czasem ich wejścia na rynek pracy, nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 roku, kategoria ta została rozszerzona. Osoby młode znajdujące się w szczególnej sytuacji to bezrobotni do...

Kolejna korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

Przedstawiamy skorygowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z...

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K0115

Przedstawiamy skorygowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z...

Wzór oświadczenia uczestnika projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szanowni Państwo, w związku z rekomendacją z audytu Komisji Europejskiej dotyczącą konieczności zapewnienia weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektów Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) przesłała wzór oświadczenia...

Ostatnia - dwunasta umowa o dofinansowanie w ramach naboru PUP w 2016 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o ostatniej zawartej umowie o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 nr POWR.01.01.02-IP.25-08-P02/16 ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę